Herkent u het volgende?

U werkt in de grafische sector en onderneemt verantwoord. Dat wil zeggen: met respect voor de wereld waarin we leven. U koopt uw papier bewust in.

Papier waarvan u weet dat het duurzaam is geproduceerd.

Bovendien werkt u zo schoon mogelijk, wederom uit respect voor het milieu. U werkt bijvoorbeeld met afbreekbare inkten. U recyclet uw grondstoffen. En u scheidt uw afval zorgvuldig.

Vraag is alleen: hoe draagt u dit het beste naar uw klanten toe uit?

Er zijn veel internationale certificaten die aangeven dat u milieuverantwoord produceert. Het bekendste is ongetwijfeld FSC. Het behalen van deze certificaten echter is geen sinecure.

Zo moet ieder product dat u ontwerpt of drukt goedkeuring krijgen van de certificerende instantie alvorens het officieel erkend is als zijnde milieuverantwoord geproduceerd.

Certificering is daarmee een omslachtig proces geworden, dat u ook nog eens voor terugkerende kosten stelt.

Daarom is het GRMV keurmerk in het leven geroepen. Voor bedrijven die willen aantonen dat zij milieuverantwoord werken.

Zonder te worden gehinderd door vertragingen in het productieproces, administratieve rompslomp en oplopende kosten.

 

Lees of u in aanmerking komt voor het GRMV keurmerk.